Dziś jest: Sobota, 23-10-2021

Informacje

Narzędzia i usługi

Nieodpłatna Pomoc Prawna

04
01

Informacja na temat funkcjonowania Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w gminie...

Informujemy, że Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w gminie Lwówek, przyjmować będzie interesantów w wtorek, w godz. od 8.00 do 12.30 i piątki, w godz.  od 8.00 do 12.00, w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury, Al. E. Sczanieckiej 56.
 
 
Nieodpłatna Pomoc Prawna w Powiecie Nowotomyskim w 2020r.
 
1. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej:
Nowy Tomyśl – Powiatowy Urząd Pracy, ul. Kolejowa 2
Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:
 
 • poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 7.30 do 11.30;
 • wtorek, czwartek w godzinach od 11.30 do 15.30.
 
 W punkcie nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez adwokatów oraz radców prawnych.
 
2. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej:
Lwówek – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, al. E. Sczanieckiej 56,
Opalenica – Ośrodek Zdrowia, ul. Powstańców Wlkp. 1A
Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:
 • poniedziałek                 9.00-13.30    Opalenica
 • wtorek                          8.00-12.30    Lwówek
 • środa                          13.00-17.30    Opalenica
 • czwartek                    15.30-20.00    Opalenica
 • piątek                           8.00-12.00    Lwówek
 
              W punkcie nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest Przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „WSPARCIE, INFORMACJA, ROZWÓJ”.
 
3. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej:
Miedzichowo – Urząd Gminy (Sala narad), ul. Poznańska 12,
Kuślin – Urząd Miasta i Gminy, ul. E. Sczanieckiej 4,
Zbąszyń – Biblioteka Publiczna, ul. 17 stycznia 59a
Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:
 • poniedziałek   11.00-15.00 Miedzichowo
 • wtorek             13.00-17.00 Kuślin    
 • środa               11.00-15.00 Zbąszyń
 • czwartek         13.00-17.00 Zbąszyń
 • piątek              13.00-17.00 Kuślin
W punkcie nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez Fundację Granma.
 
Rejestracja:
 • tel. 61 44 26 700 - codziennie (od poniedziałku do piątku)
w godzinach od 9.00.do 12.00
 
Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej oraz mediacji
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
 
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
 
Nieodpłatna mediacja obejmuje:
 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,
 4. przeprowadzenie mediacji,
 5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.
 
UPRAWNIENI DO SKORZYSTANIA Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
(W TYM NIEODPŁATNEJ MEDIACJI)
 
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
 
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2019, poz. 294).