Dziś jest: Niedziela, 05-07-2020

Informacje

Narzędzia i usługi

Otwarte konkursy ofert

Nastąpiło rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku

  • 27-08-2015

Załączniki

Nastąpiło rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku

- w formie wspierania - zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Lwówek. 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją