Dziś jest: Niedziela, 05-07-2020

Informacje

Narzędzia i usługi

Otwarte konkursy ofert

Nastąpiło rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r – w formie wspierania - zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Lwówek.

  • 14-06-2018

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją