Dziś jest: Sobota, 13-07-2024

Informacje

Narzędzia i usługi

Ksiegowość Podatkowa

30
11

Inspektor ds. Ksiegowości Podatkowej

Załączniki

Parter, Biuro nr. 7
 
1. Sprawy poboru podatków, określenie terminów płatności a także organizowanie i nadzorowanie inkasa tych należności.
2. Przygotowywanie projektów roztrzygnięć w zakresie egzekucji-tytuły wykonawcze
3. Opracowywanie sprawozdań i analiz z wykonywania podatków i opłat lokalnych.
4. Wydawanie zaświadczeń o wysokości zaległości podatkowych podatnika oraz o nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości wymagane dokumenty:
- wniosek
- ZAS-P, ZAS-W
- w załączeniu
5. Przyjmowanie i sprawdzanie deklaracji na podatek od środków transportowych.
- deklaracja DT-1
- załącznik do deklaracji DT-1/A
- w załączeniu