Dziś jest: Sobota, 13-07-2024

Informacje

Narzędzia i usługi

Gospodarka gruntami i terenami

30
11

Gospodarka gruntami i terenami.

I Piętro, Biuro nr. 12
 
Informacja o zakresie załatwianych spraw na stanowisku:
Gospodarka gruntami i terenami

1. Rozgraniczenia i podziały nieruchomości, w tym opiniowanie, zatwierdzanie projektów podziału nieruchomości należących do osób fizycznych i prawnych .
2. Przygotowanie i przeprowadzenie przetargów na zbycie, oddanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę nieruchomości należących do gminnego zasobu gruntów.
3. Coroczne zawiadomienie wieczystych użytkowników o wysokości rocznych opłat za wieczyste użytkowanie w tym przygotowanie decyzji o udzielonej bonifikacie.
4. Prowadzenie ewidencji gminnego zasobu gruntów i nieruchomości we współpracy z Powiatowym Ośrodkiem Geodezji i Kartografii w Nowym Tomyślu.
5. Opracowanie projektów uchwał dotyczących prowadzonego zakresu spraw.
6. Prowadzenie spraw z zakresu prawa geologicznego i górniczego.
7. Przygotowywanie dokumentacji geodezyjnej i szacunkowej do zawarcia umów notarialnych nabycia i zbycia nieruchomości .
8. Wydawanie zaświadczeń i pomoc interesantom w spisaniu zeznań świadków w sprawach rentowych i emerytalnych.