Dziś jest: Niedziela, 02-10-2022

Informacje

Narzędzia i usługi

PSE - partner gminy Lwówek

Gmina Lwówek laureatem programu "WzMOCnij swoje otoczenie"

  • 23-11-2020
  • przez SP Posadowo
                                                                                           
 
Gmina Lwówek laureatem programu
"WzMOCnij swoje otoczenie"
 
Gmina Lwówek została laureatem II edycji programu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie”. Przyznany grant finansowy zostanie przeznaczony na modernizację pracowni komputerowej w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Posadowie. Organizatorem programu są Polskie Sieci Elektroenergetyczne.
 
Grant od PSE w całości zostanie przeznaczony na zakup 10 zestawów komputerowych do pracowni w Posadowie. Dzieci i nauczyciele podczas zajęć stacjonarnych, jak i również w czasie zdalnego nauczania, będą mogli korzystać z nowoczesnego sprzętu.
 
Celem programu „WzMOCnij swoje otoczenie” jest wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu, w gminach, w których zlokalizowana jest lub budowana infrastruktura przesyłowa. Gmina Lwówek miała możliwość przystąpienia do ww. programu ze względu na realizację na jej terenie przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne projektu inwestycyjnego budowy linii 400 kV Baczyna - Plewiska.
Więcej informacji o działalności organizatora programu dostępnych jest na stronie https://raport.pse.pl/ i www.wzmocnijotoczenie.pl
 
 
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego (OSP) w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu
dla polskiej gospodarki. Zakres jej odpowiedzialności określony jest w ustawie Prawo energetyczne.PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej do wszystkich regionów kraju. Spółka odpowiada za bilansowanie systemu elektroenergetycznego oraz utrzymanie i rozwój infrastruktury sieciowej wraz z połączeniami transgranicznymi. Spółka udostępnia także, na zasadach rynkowych, zdolności przesyłowe dla realizacji wymiany transgranicznej.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją