Dziś jest: Sobota, 30-09-2023

Informacje

Narzędzia i usługi

PSE - partner gminy Lwówek

Modernizacja pracowni komputerowej w ZSPP w Posadowie w Gminie Lwówek dzięki grantowi w programie PSE "WzMOCnij swoje otoczenie"

  • 02-12-2020
  • przez ZSPiP Posadowo
                                                          
 
Modernizacja pracowni komputerowej w ZSPP w Posadowie w  Gminie Lwówek dzięki grantowi
w programie PSE "WzMOCnij swoje otoczenie"
 
Projekt z Gminy Lwówek otrzymał grant w ramach II edycji programu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie”. Dofinansowanie w wysokości 20.000 zł zostało przeznaczone na modernizację pracowni komputerowej w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Posadowie. Środki na realizację projektu przekazał organizator programu - Polskie Sieci Elektroenergetyczne.
 
Granat od PSE został w całości przeznaczony na zakup 10 zestawów komputerowych do  pracowni szkolnej w Posadowie. Zakupiony sprzęt zaopatrzono w najnowsze oprogramowanie, potrzebne do prowadzenia zajęć.
 
Ze względu na panującą sytuację w placówkach oświatowych i wprowadzone od   26  października 2020 r. zdalne nauczanie, uroczystego otwarcia nowej pracowni dokonali przedszkolacy. Najmłodsi, którzy edukują się w trybie stacjonarnym, bardzo szybko zainteresowali się nowymi urządzeniami komputerowymi. Oni również jako pierwsi mieli okazję uruchomić sprzęt i sprawdzić jego prawidłowe działanie. Próby wypadły obiecująco i  przetestowane komputery czekają na powrót uczniów Szkoły Podstawowej w Posadowie. Na  razie korzystać będą z nich nauczyciele w trakcie pracy zdalnej oraz uczniowie, którzy z różnych powodów mają utrudniony dostęp do Internetu w swoich domach lub muszą skorzystać z konsultacji w szkole.
 
Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Posadowie składa wyrazy podziękowania Polskim Sieciom Energetycznym oraz Gminie Lwówek za pomoc w stworzeniu jak najlepszych warunków do rozwijania kompetencji komputerowych uczniów z małych miejscowości. Jest to pomoc nieoceniona, gdyż dzieci nie zawsze mają dostęp do nowoczesnego sprzętu i sprawnie działającego Internetu. Niech uśmiech wychowanków i radość nauczycieli będzie najlepszym wyrazem wdzięczności za wspieranie lokalnych inicjatyw.
 
Przypomnieć należy, że program „WzMOCnij swoje otoczenie” wyłania najlepsze projekty związane z rozwojem lokalnej infrastruktury, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz udziela finansowego wsparcia w ich wdrożenie w gminach, w których zlokalizowana jest lub budowana infrastruktura przesyłowa. Gmina Lwówek przystąpiła do ww. programu ze względu na realizację na jej terenie przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne projektu inwestycyjnego budowy linii 400 kV Baczyna - Plewiska.
Więcej informacji o działalności organizatora programu dostępnych jest na stronie https://raport.pse.pl/ i www.wzmocnijotoczenie.pl .
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją