Dziś jest: Sobota, 30-09-2023

Informacje

Narzędzia i usługi

PSE - partner gminy Lwówek

Ochotnicza Straż Pożarna w Lwówku laureatem programu "WzMOCnij swoje otoczenie"

  • 11-12-2020
  • przez Maciej Piechowiak
Ochotnicza Straż Pożarna w Lwówku została laureatem II edycji programu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie”. Przyznany grant finansowy zostanie przeznaczony na doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lwówku w mundury bojowe do akcji ratowniczo-gaśniczych. Organizatorem programu są Polskie Sieci Elektroenergetyczne.
Przyznane wsparcie finansowe pozwoli na zakup 5 kompletów ubrań specjalnych wykorzystywanych podczas działań ratowniczo-gaśniczych. Nowoczesne, 3-częściowe ubrania bojowe zapewnią strażakom najwyższy stopień ochrony przed szkodliwymi czynnikami, w tym często chorobotwórczymi, z jakimi stykają się druhowie podczas prowadzonych działań. Zwiększy się również komfort pracy ratowników dzięki zastosowaniu nowoczesnych materiałów oraz ergonomii ubrań specjalnych. Zakup ubrań bojowych jest wyrazem troski o zdrowie i bezpieczeństwo strażaków biorących czynny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, w myśl zasady „Dobry ratownik to zdrowy i żywy ratownik”.
Celem programu „WzMOCnij swoje otoczenie” jest wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu, w gminach, w których zlokalizowana jest lub budowana infrastruktura przesyłowa. Gmina Lwówek miała możliwość przystąpienia do ww. programu ze względu na realizację na jej terenie przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne projektu inwestycyjnego budowy linii 400 kV Baczyna - Plewiska.
Więcej informacji o działalności organizatora programu dostępnych jest na stronie https://raport.pse.pl/ i www.wzmocnijotoczenie.pl
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego (OSP) w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Zakres jej odpowiedzialności określony jest w ustawie Prawo energetyczne. PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej do wszystkich regionów kraju. Spółka odpowiada za bilansowanie system elektroenergetycznego oraz utrzymanie i rozwój infrastruktury sieciowej wraz z połączeniami transgranicznymi. Spółka udostępnia także, na zasadach rynkowych, zdolności przesyłowe dla realizacji wymiany transgranicznej.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją