Dziś jest: Wtorek, 04-10-2022

Informacje

Narzędzia i usługi

PWW

29
11

Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Konin). Gramy w zielone

W listopadzie 2021 zakończyły się prace prowadzone przez Sołectwo Konin, związane z realizacją projektu, który był laureatem XI edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”.
W ramach projektu „Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Konin). Gramy w zielone”  wykonano rekultywację boiska piłkarskiego w Koninie poprzez: odnowienie murawy, wymianę bramek, montaż piłkochwytów, montaż ławek. Dodatkowo zakupiono  traktor ogrodowy (kosiarkę) z zestawem mulczanowania, w celu utrzymania terenów zielonych w należytym stanie technicznym. W ramach projektu zakupiono też materiały dodatkowe i eksploatacyjne niezbędne do realizacji projektu
Całkowity finansowy koszt projektu opiewał na kwotę 50.026,18zł . Projekt współfinansowany został przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” w wysokości 35 tys. zł, kwota 10.026,18 zł pochodziła z budżetu Gminy Lwówek, a kwota 5.000,00 zł ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Konin. Ponadto wartość pracy własnej mieszkańców wsi, którzy w dużej mierze wykonywali prace przy projekcie samodzielnie oszacowana została na kwotę 13.380,00 zł
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji