Dziś jest: Czwartek, 23-05-2024

Informacje

Narzędzia i usługi

Indywidualizacja nauczania klas I-III w Gminie Lwówek w roku szkolnym 2012/2013

Zakończenie i podsumowanie projektu "Indywidualizacja nauczania klas I-III w gminie Lwówek w roku szkolnym 2012/2013"

  • 23-07-2013
  • przez Maciej Piechowiak
W miesiącu czerwcu zakończono ostatnie zajęcia edukacyjne realizowane w placówkach oświatowych gminy Lwówek w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania klas I-III w gminie Lwówek w roku szkolnym 2012/2013” - PO Kapitał Ludzki: Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Przypomnijmy, że w projekcie uczestniczyły szkoły podstawowe: z Brodów, Chmielinka, Grońska, Lwówka, Pakosławia, Posadowa i Zębowa. Zgodnie z założeniami w jednostkach tych przeprowadzono następujące rodzaje zajęć dodatkowych i zakupiono niżej wymienione pomoce dydaktyczne:
1) w szkole podstawowej w Brodach:
a) dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - w ww. zajęciach wzięło udział 10 uczniów, w tym 5 chłopców i 5 dziewczynek;
b) dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - w ww. zajęciach wzięło udział 10 uczniów, w tym 5 chłopców i 5 dziewczynek;
c) logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - w ww. zajęciach udział wzięło 4 uczniów, w tym 2 chłopców i 2 dziewczynki.
Łącznie w zajęciach uczestniczyło 24 uczniów, w tym 12 chłopców i 12 dziewczynek.
Od 1 października 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. przeprowadzono po 66 zajęć lekcyjnych dla dwóch grup dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (łącznie 132 h), po 66 zajęć lekcyjnych dla dwóch grup dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (łącznie 132 h), oraz 70 zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.
W szkole w Brodach, w ramach realizowanego projektu odbyły się więc 334 godziny zajęć dodatkowych. Ogólny koszt przeprowadzonych zajęć wyniósł 26 386,00 zł.
W miesiącach październik i listopad 2012 r., dla stworzenia odpowiednich warunków indywidualnej pracy nauczyciela z uczniem, za kwotę 3 200,00 zł. doposażono też placówkę w materiały dydaktyczne, w tym laptop wraz z oprogramowaniem do wszystkich rodzajów zajęć.
W wyniku uczestnictwa w projekcie szkoły z Brodów, gmina Lwówek wydała na potrzeby ww. placówki kwotę 29 586,00 zł. Całość tej kwoty pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL;
2) w szkole podstawowej w Chmielinku:
a) dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - w ww. zajęciach wzięło udział 9 uczniów, w tym 4 chłopców i 5 dziewczynek;
b) logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - w ww. zajęciach udział wzięło 4 uczniów, w tym 2 chłopców i 2 dziewczynki;
c) rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie-przyrodniczo - w ww. zajęciach wzięło udział 5 uczniów, w tym 1 chłopiec i 4 dziewczynki.
Łącznie w zajęciach uczestniczyło 15 uczniów, w tym 5 chłopców i 10 dziewczynek ponieważ 2 chłopców i 1 dziewczynka uczęszczało na dwa rodzaje zajęć.
Od 1 października 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. przeprowadzono po 80 zajęć lekcyjnych dla dwóch grup dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (łącznie 160 h), 80 zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, oraz 80 zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie-przyrodniczo.
W szkole w Chmielinku, w ramach realizowanego projektu odbyło się więc 320 godzin zajęć dodatkowych. Ogólny koszt przeprowadzonych zajęć wyniósł 25 280,00 zł.
W miesiącach październik i listopad 2012 r., dla stworzenia odpowiednich warunków indywidualnej pracy nauczyciela z uczniem, za kwotę 4 300,00 zł. doposażono też placówkę w materiały dydaktyczne, w tym laptop wraz z oprogramowaniem do wszystkich rodzajów zajęć.
W wyniku uczestnictwa w projekcie szkoły z Chmielinka, gmina Lwówek wydała na potrzeby ww. placówki kwotę 29 580,00 zł. Całość tej kwoty pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL;
3) w szkole podstawowej w Grońsku:
a) dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - w ww. zajęciach wzięło udział 4 uczniów, w tym 2 chłopców i 2 dziewczynki;
b) dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - w ww. zajęciach wzięło udział 4 uczniów, w tym 2 chłopców i 2 dziewczynki;
c) rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie-przyrodniczo - w ww. zajęciach wzięło udział 4 uczniów, w tym 0 chłopców i 4 dziewczynki.
Łącznie w zajęciach uczestniczyło 12 uczniów, w tym 4 chłopców i 8 dziewczynek.
Od 1 października 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. przeprowadzono 80 zajęć lekcyjnych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, 80 zajęć lekcyjnych dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, oraz 80 zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie-przyrodniczo.
W szkole w Grońsku, w ramach realizowanego projektu odbyło się więc 240 godzin zajęć dodatkowych. Ogólny koszt przeprowadzonych zajęć wyniósł 18 960,00 zł.
Dodatkowo w miesiącach październik i listopad 2012 r., dla stworzenia odpowiednich warunków indywidualnej pracy nauczyciela z uczniem, za kwotę 3 200,00 zł doposażono placówkę w materiały dydaktyczne w tym komputer stacjonarny wraz z oprogramowaniem do wszystkich rodzajów zajęć.
W wyniku uczestnictwa w projekcie szkoły z Grońska, gmina Lwówek wydała na potrzeby ww. placówki kwotę 22 160,00 zł. Całość tej kwoty pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL;
4) w szkole podstawowej w Lwówku:
a) dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - w ww. zajęciach wzięło udział 12 uczniów, w tym 6 chłopców i 6 dziewczynek;
b) dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - w ww. zajęciach wzięło udział 8 uczniów, w tym 4 chłopców i 4 dziewczynki;
c) logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - w ww. zajęciach wzięło udział 4 uczniów, w tym 2 chłopców i 2 dziewczynki;
d) rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie-przyrodniczo - w ww. zajęciach wzięło udział 8 uczniów, w tym 4 chłopców i 4 dziewczynki.
Łącznie w zajęciach uczestniczyło 32 uczniów, w tym 16 chłopców i 16 dziewczynek.
Od 1 października 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. przeprowadzono po 73 zajęcia lekcyjne dla trzech grup dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji (łącznie 219 h), po 73 zajęcia lekcyjne dla dwóch grup dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (łącznie 146 h), po 70 zajęć logopedycznych dla dwóch grup dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy (łącznie 140 h) oraz po 70 zajęć rozwijających zainteresowania dla dwóch grup uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie-przyrodniczo (łącznie 140 h).
W szkole w Lwówku, w ramach realizowanego projektu odbyło się więc 645 godzin zajęć dodatkowych. Ogólny koszt przeprowadzonych zajęć wyniósł 50 955,00 zł.
Dodatkowo w miesiącach październik i listopad 2013 r., dla stworzenia odpowiednich warunków indywidualnej pracy nauczyciela z uczniem, za kwotę 4 000,00 zł doposażono placówkę w materiały dydaktyczne w tym tablicę multimedialną do wszystkich rodzajów zajęć.
W wyniku uczestnictwa w projekcie szkoły z Lwówka, gmina Lwówek wydała na potrzeby ww. placówki kwotę 54 955,00 zł. Całość tej kwoty pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL;
5) w szkole podstawowej w Pakosławiu:
a) dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - w ww. zajęciach wzięło udział 8 uczniów, w tym 2 chłopców i 6 dziewczynek;
b) dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - w ww. zajęciach wzięło udział 5 uczniów, w tym 1 chłopiec i 4 dziewczynki;
c) logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - w ww. zajęciach wzięło udział 6 uczniów, w tym 3 chłopców i 3 dziewczynki.
Łącznie w zajęciach uczestniczyło 12 uczniów, w tym 3 chłopców i 9 dziewczynek, ponieważ 3 chłopców i 4 dziewczynki uczęszczało na dwa rodzaje zajęć.
Od 1 października 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. przeprowadzono po 60 zajęć lekcyjnych dla dwóch grup dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji (łącznie 120 h), 60 zajęć lekcyjnych dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych oraz po 55 zajęć logopedycznych dla dwóch grup dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy (łącznie 110 h).
W szkole w Pakosławiu, w ramach realizowanego projektu odbyło się więc 290 godzin zajęć dodatkowych. Ogólny koszt przeprowadzonych zajęć wyniósł 22 910,00 zł.
Dodatkowo w miesiącach październik i listopad 2012 r., dla stworzenia odpowiednich warunków indywidualnej pracy nauczyciela z uczniem, za kwotę 6 700,00 zł doposażono placówkę w materiały dydaktyczne w tym laptop wraz z oprogramowaniem do wszystkich rodzajów zajęć.
W wyniku uczestnictwa w projekcie szkoły z Pakosławia, gmina Lwówek wydała na potrzeby ww. placówki kwotę 29 610,00 zł. Całość tej kwoty pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL;
6) w szkole podstawowej w Posadowie:
a) dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - w ww. zajęciach wzięło udział 16 uczniów, w tym 6 chłopców i 10 dziewczynek;
b) dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - w ww. zajęciach wzięło udział 15 uczniów, w tym 6 chłopców i 9 dziewczynek;
c) rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie-przyrodniczo - w ww. zajęciach wzięło udział 5 uczniów, w tym 3 chłopców i 2 dziewczynki.
Łącznie w zajęciach uczestniczyło 35 uczniów, w tym 15 chłopców i 20 dziewczynek, ponieważ 1 dziewczynka uczęszcza na dwa rodzaje zajęć.
Od 1 października 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. przeprowadzono po 50 zajęć lekcyjnych dla trzech grup dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji (łącznie 150 h), po 50 zajęć lekcyjnych dla trzech grup dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (łącznie 150 h), oraz 30 zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie-przyrodniczo.
W szkole w Posadowie, w ramach realizowanego projektu odbyło się więc 330 godzin zajęć dodatkowych. Ogólny koszt przeprowadzonych zajęć wyniósł 26 070,00 zł.
Dodatkowo w miesiącach październik i listopad 2012 r., dla stworzenia odpowiednich warunków indywidualnej pracy nauczyciela z uczniem, za kwotę 3 500,00 zł doposażono placówkę w materiały dydaktyczne w tym laptop wraz z oprogramowaniem do wszystkich rodzajów zajęć.
W wyniku uczestnictwa w projekcie szkoły z Posadowa, gmina Lwówek wydała na potrzeby ww. placówki kwotę 29 570,00 zł. Całość tej kwoty pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL;
7) w szkole podstawowej w Zębowie
a) dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - w ww. zajęciach wzięło udział 23 uczniów, w tym 10 chłopców i 13 dziewczynek;
b) dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - w ww. zajęciach wzięło udział 19 uczniów, w tym 9 chłopców i 10 dziewczynek;
c) rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie-przyrodniczo - w ww. zajęciach wzięło udział 12 uczniów, w tym 7 chłopców i 5 dziewczynek.
Łącznie zajęcia rozpoczęło 54 uczniów, w tym 26 chłopców i 28 dziewczynek. Niestety, w czerwcu 2013 r., w wyniku długotrwałej choroby jedna z dziewczynek biorących udział w projekcie zmarła. Zajęcia ukończyło więc 53 uczniów, w tym 26 chłopców i 27 dziewczynek.
Od 1 października 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. przeprowadzono po 37 zajęć lekcyjnych dla czterech grup dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji (łącznie 148 h), po 36 zajęć lekcyjnych dla trzech grup dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (łącznie 108 h), oraz 37 zajęć rozwijających zainteresowania dla dwóch grup uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie-przyrodniczo (łącznie 74 h).
W szkole w Zębowie, w ramach realizowanego projektu odbyło się 330 godzin zajęć dodatkowych. Ogólny koszt przeprowadzonych zajęć wyniósł 26 070,00 zł.
Dodatkowo w miesiącach październik i listopad 2013 r., dla stworzenia odpowiednich warunków indywidualnej pracy nauczyciela z uczniem, za kwotę 3 500,00 zł doposażono placówkę w materiały dydaktyczne w tym laptop wraz z oprogramowaniem do wszystkich rodzajów zajęć.
W wyniku uczestnictwa w projekcie szkoły z Zębowa, gmina Lwówek wydała na potrzeby ww. placówki kwotę 29 570,00 zł. Całość tej kwoty pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL.
Podsumowując, zajęcia „Indywidualizacja nauczania klas I-III w gminie Lwówek w roku szkolnym 2012/2013”, w 7 placówkach oświatowych gminy rozpoczęło 184 uczniów. Ostatecznie wsparcie w zakresie indywidualizacji otrzymało 183 uczniów, w tym 81 chłopców i 102 dziewczynki.
Dzieci uczestniczące w projekcie zostały do niego zakwalifikowane przy zachowaniu zasady równości szans i płci. Również w trakcie zajęć szczególną uwagę zwracano by przekazać uczniom i uczennicom wiedzę dotyczącą szerokiego i niezależnego od płci spektrum możliwości wyborów życiowych oraz by uczyć ich szacunku do odmienności i różnic tak, by uchronić je od stereotypowego myślenia w podejściu do wyboru drogi zawodowej.
Łącznie przeprowadzono 2489 godzin zajęć, w tym 1009 zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, 676 zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, 400 zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy i 404 zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie-przyrodniczo.
Wartość wszystkich przeprowadzonych zajęć wyniosła 196 631,00 zł. Dodatkowo szkoły uczestniczące w projekcie zostały doposażone w materiały dydaktyczne za łączną kwotę 28 400,00 zł. W placówkach tych zwiększył się również stopień i zakres wykorzystywania aktywizujących metod nauczania. Ponieważ całość kwoty na pokrycie powyższych sum pochodziła ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL, tym samym wartość środków pozyskanych przez Gminę Lwówek na realizację przedmiotowego projektu wyniosła 225 031,00 zł. Analiza testów przeprowadzonych wśród uczniów i uczennic na koniec I i II semestru oraz ankiet przeprowadzonych wśród rodziców i nauczycieli jednoznacznie wskazała, że odsetek dzieci biorących udział w zajęciach, u których nastąpiła poprawa efektów kształcenia znacznie przekroczył wartość 70%.
Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że cele i wskaźniki zawarte w projekcie w całości zostały zrealizowane i osiągnięte.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją