Dziś jest: Sobota, 13-07-2024

Informacje

Narzędzia i usługi

Kompleksowy system gospodarowania odpadami wraz z rekultywacją składowiska odpadów oraz z działaniami edukacyjnymi w miejscowości Konin, gmina Lwówek

05
08

Kompleksowy system gospodarowania odpadami wraz z rekultywacją składowiska...

 
Realizacja 2018 - 2022
Beneficjent: Gmina Lwówek
 
Cel projektu:
Poprawa stanu środowiska i minimalizacja oddziaływań związanych z jego dotychczasowym funkcjonowaniem poprzez rekultywację składowiska odpadów w miejscowości Konin, gm. Lwówek wraz z prowadzeniem działań edukacyjnych w obszarze gospodarowania odpadami.
 
 
Zakres rzeczowy:
1) działania promocyjne i edukacyjne – tablice informacyjne, materiały dydaktyczne, przykładowe zestawy do segregacji odpadów, ulotki, plakaty, kalendarze, informacje w mediach;
2) Rekultywacja składowiska odpadów:
- uporządkowanie, wyrównanie i zagęszczenie powierzchni zdeponowanych odpadów na zamykanej kwaterze,
- wykonanie na całej powierzchni zamykanej kwatery składowiska warstwy wyrównawczej z wykorzystaniem odpadów,
- wykonanie na całej powierzchni kwatery składowiska warstwy biologicznej (glebotwórczej), z ziemi lub/i odpadów, w tym osadów ściekowych,
- wykonanie brakującej infrastruktury składowiska,
- wykonanie obsiewu,
- wykonanie tablicy informacyjnej dot. rekultywacji
3) dostawa materiałów edukacyjnych: kalendarze ścienne, broszury edukacyjne, maskotki dla najmłodszych z zasadami segregacji.
4) dostawa pojemników do selektywnej zbiórki w obiektach użyteczności publicznej zestawy do segregacji – 5 poj. 25l, zestaw do segregacji – 5 poj. 60 l, zestawy do segregacji odpadów innych.
 
Wartość projektu: 769.291,20 zł
Wartość dofinansowania w ramach WRPO 2014-2020 : 513.757,66 zł