Dziś jest: Sobota, 03-12-2022

Informacje

Narzędzia i usługi

Konsultacje społeczne

KONSULTACJE projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Lwówek z Organizacjami Pozarządowymi na 2012 rok

  • 04-11-2011
  • przez Robert Pędziwiatr

 

 

KONSULTACJE projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Lwówek z Organizacjami Pozarządowymi na 2012 rok

Na podstawie uchwały Nr XLIV/283/2010 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radami Działalności Pożytku Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek serdecznie zaprasza do udziału
w konsultacjach dotyczących projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Lwówek z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami,

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2012 rok.

 

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Lwówek z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, na 2012 rok.

Termin konsultacji: do 9 listopada 2011 roku.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie działające na rzecz Gminy Lwówek.

Forma konsultacji:

  • wyrażenie pisemnej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 3,
  • wyrażenie elektronicznej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 3
    i przesłanie na adres e-mail: joanna~.~luczak~@~lwowek~.~com~.~pl

Załączniki:

  • Ogłoszenie konsultacji
  • Załącznik Nr 1: Projekt uchwały
  • Załącznik Nr 2: Projekt programu współpracy
  • Załącznik Nr 3: Formularz konsultacji

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją