Dziś jest: Piątek, 23-02-2024

Informacje

Narzędzia i usługi

Konsultacje społeczne

KONSULTACJE projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Lwówek z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 rok

  • 10-10-2013

Załączniki

 
Na podstawie uchwały Nr XLIV/283/2010 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radami Działalności Pożytku Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Lwówek z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2014 rok.
 
Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Lwówek z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2014 rok.
Termin konsultacji: do 25 października 2013 roku.
Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Gminy Lwówek.
Forma konsultacji:
  • wyrażenie pisemnej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 2,
  • wyrażenie elektronicznej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 2 i przesłanie na adres e-mail: e-mail

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją