Dziś jest: Poniedziałek, 06-02-2023

Informacje

Narzędzia i usługi

Żłobki

Strona internetowa dotycząca form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

  • 15-03-2012
Strona ta, pod adresem http://www.zlobki.mpips.gov.pl skierowana jest przede wszystkim do rodziców małych dzieci, którzy chcieliby skorzystać z usług  żłobków i klubów dziecięcych, oraz do gmin, które prowadzą żłobki lub kluby dziecięce, lub chciałyby je utworzyć. Powyższe informację zostały przygotowane również z myślą o organizacjach pozarządowych i stowarzyszeniach, które chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą w ww. formach opieki a także o osobach, które zawodowo chciałyby zajmować się opieka nad małymi dziećmi, tj. zostać nianią, opiekunem dziennym lub opiekunem w żłobku.
 
Dane teleadresowe w portalu www.zlobki.mpips.gov.pl zostały umieszczone na mapie, która pozwala na wyszukanie instytucji w danym województwie, gminie i miejscowości.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją