Dziś jest: Niedziela, 04-12-2022

Informacje

Narzędzia i usługi

Informacje dla mieszkańców

Informacje dla osób zamieszkujących budynki mieszkaniowe, wielolokalowe, w których ustanowiono odrębną własność lokali, na temat zasad składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  • 13-07-2015
  • przez Maciej Piechowiak
 
SZANOWNI PAŃSTWO,
MIESZKAŃCY MIASTA I GMINY LWÓWEK
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek informuje, iżzgodnie z art. 2 ust.1 pkt 4 oraz art. 2 ust. 3 w zw. z art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.), zostało szczegółowo określone pojęcie właściciela nieruchomości w przypadku, gdy kilka podmiotów równocześnie spełnia definicję właściciela. Dla nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.
W związku z powyższym Spółdzielnie i Wspólnoty położone na terenie Miasta i Gminy Lwówek zobowiązane są do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla lokali do nich należących.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zachęcam Państwa do zadawania pytań bezpośrednio pracownikom urzędu odpowiedzialnym za gospodarkę odpadami w poniedziałki od 800 do 1600 oraz od wtoku do piątku od godz. 730 do 1530, pok. nr 18, lub pod nr tel.: 61 44 14 024.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją