Dziś jest: Sobota, 03-12-2022

Informacje

Narzędzia i usługi

Informacje dla mieszkańców

Analiza dochodów i wydatków gospodarki odpadami komunalnymi prowadzonej przez Gminę Lwówek i konieczność wynikającego z niej zbilansowania systemu.

  • 21-02-2019
  • przez Maciej Piechowiak

Załączniki

Szanowni Państwo.
W ostatnim czasie odnotowaliśmy znaczny wzrost kosztów związanych z prowadzeniem przez gminę gospodarki odpadami komunalnymi. Wynika to z faktu podniesienia minimalnego wynagrodzenia za pracę, istotnego wzrostu opłaty za korzystanie ze środowiska (tzw. opłaty marszałkowskiej, ustalonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017 r. - Dz. U. poz. 723) oraz rosnącej ilości wytwarzanych przez mieszkańców śmieci. Powyższe powoduje, że system prowadzonej przez gminę Lwówek gospodarki odpadami komunalnymi nie bilansuje się. Dochody wynikające z pobieranego przez gminę tzw. podatku śmieciowego nie pokrywają ponoszonych przez gminę wydatków. Jest to sprzeczne z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Podważa również racjonalność, celowość i zasadność wydatkowania środków publicznych. Konsekwencją tego musi więc być podniesienie stawek opłaty śmieciowej.
Poniżej zamieszczamy prezentację, która ukazuje różne zagadnienia związane z prowadzoną przez gminę Lwówek gospodarką śmieciową. Znajdziecie tam również Państwo próby oszacowania wysokości nowej opłaty śmieciowej, która umożliwiłaby zbilansowanie całego systemu.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją