Dziś jest: Sobota, 30-09-2023

Informacje

Narzędzia i usługi

Informacje dla mieszkańców

UWAGA - OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 2021

  • 13-01-2021
  • przez Maciej Piechowiak
Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek informuje, że stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2021 wynosi:
a) 18 zł na miesiąc od 1 mieszkańca (od 1 stycznia 2021 do 31 maja 2021),
b) 24 zł na miesiąc od 1 mieszkańca (od 1 czerwca 2021).
Podstawowe zasady obliczania i opłacania „opłaty śmieciowej”.
1. Wysokość miesięcznej opłaty obliczamy mnożąc liczbę mieszkańców zgłoszonych w „deklaracji śmieciowej” przez stawkę opłaty. Opłatę należy wpłacać bez wezwania za aktualny miesiąc, do ostatniego dnia tego miesiąca. Dopuszcza się możliwość zapłacenia opłaty „z góry”, za więcej niż jeden miesiąc, wówczas miesięczną opłatę należy pomnożyć przez liczbę miesięcy, za które jednorazowo chcemy zapłacić.
2. Osoby zamieszkujące budynki jednorodzinne, które kompostują odpady biodegradowalne w przydomowych kompostownikach, po zgłoszeniu tego faktu w aktualnie obowiązującej „deklaracji śmieciowej”, korzystają z obniżonej stawki „opłaty śmieciowej”, która w tym wypadku wynosi:
a) 17,5 zł na miesiąc od jednego mieszkańca. W takiej sytuacji, przy obliczaniu wysokości miesięcznej opłaty mnożymy liczbę mieszkańców przez kwotę 17,5 zł. (od 1 stycznia 2021 do 31 maja 2021),
b) 22 zł na miesiąc od jednego mieszkańca. W takiej sytuacji, przy obliczaniu wysokości miesięcznej opłaty mnożymy liczbę mieszkańców przez kwotę 22 zł. (od 1 czerwca 2021).
3. Na gospodarstwa domowe, w których mimo obowiązku nie segreguje się odpadów, będzie nakładana podwyższona „opłata śmieciowa”. Wysokość takiej opłaty wynosić będzie:
a) 36 zł na miesiąc od jednego mieszkańca (od 1 stycznia 2021 do 31 maja 2021),
b) 48 zł na miesiąc od jednego mieszkańca (od 1 czerwca 2021).
4. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej, stanowiącej domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, zobowiązany jest do jej zgłoszenia w UMiG Lwówek oraz opłacenia ryczałtowej stawki „opłaty śmieciowej” w wysokości: 169 zł za rok od nieruchomości. Opłatę tą należy zapłacić bez wezwania, do 30 czerwca 2021 r. W przypadku zgłoszenia takiej nieruchomości po ww. terminie roczną opłatę należy uiścić 14 dni od dnia złożenia deklaracji. W przypadku niewywiązywania się z obowiązku segregacji stawka takiej opłaty ulega zwiększeniu do 338 zł za rok od nieruchomości.
5.  Opłaty śmieciowe wpłaca się na indywidualne numery kont bankowych wygenerowanych przez Gminę Lwówek. W stosunku do zeszłego roku numery tych kont, nie uległy żadnym zmianom.
6. Osoby zainteresowane otrzymaniem blankietów do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2021 rok proszone są o zgłoszenie się w Urzędzie Miasta i Gminy Lwówek, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek, pokój nr 2 lub telefonicznie pod nr 61 44 17 607.
7. Więcej informacji na temat prawidłowego segregowania odpadów i zasad funkcjonowania gospodarki śmieciowej w gminie Lwówek uzyskać można na stronie internetowej www.lwowek.com.pl, w zakładce „Gospodarka odpadami - podatek śmieciowy”.
Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek
/-/ Piotr Długosz

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją