Dziś jest: Sobota, 03-12-2022

Informacje

Narzędzia i usługi

Informacje dla mieszkańców

Podstawowe informacje na temat funkcjonowania gospodarki odpadami i "podatku śmieciowego" na terenie gminy Lwówek w roku 2021

  • 19-01-2021
  • przez Maciej Piechowiak
Podstawowe informacje na temat funkcjonowania gospodarki odpadami i "podatku śmieciowego" na terenie gminy Lwówek w roku 2021
 
I. „Opłata śmieciowa” w roku 2021
 
1.Nieruchomość zamieszkała.
Jeśli jesteś właścicielem/współwłaścicielem/użytkownikiem wieczystym/najemcą bądź innym podmiotem władającym nieruchomością położoną na terenie gminy Lwówek, masz obowiązek regulowania „opłaty śmieciowej”.
 
Co zrobić by dokonać płatności?
 
Krok 1.
Pobierz i wypełnij deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami > (link do DO-1):
a) miesięczna stawka opłaty śmieciowej wynosi 18 zł od mieszkańca,
b) zwolnienie z tytułu posiadania przez właściciela nieruchomości jednorodzinnej kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów wynosi 0,50 zł od mieszkańca na jeden miesiąc,
c) opłata śmieciowa obliczana jest jako:
    - iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość i stawki opłaty tj. 18,00 zł (5 osobowa rodzina zapłaci: 5 os. x 18 zł = 90 zł),
    - iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość i umniejszonej stawki opłaty za posiadanie kompostownika tj. 17,50 zł (5 osobowa rodzina zapłaci: 5 os. x 17,50 zł = 87,50 zł).
 
Krok 2:
Złóż deklarację osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Lwówek, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek lub za pośrednictwem Poczty Polskiej, bądź prześlij drogą elektroniczną przez platformę e-PUAP.
 
Krok 3:
Termin opłaty śmieciowej dla nieruchomości zamieszkałej przypada na ostatni dzień danego miesiąca, czyli płatność za styczeń 2021 r. należy dokonać do 31.01.2021 r. na indywidualny nr konta bankowego wygenerowany przez UMiG Lwówek. Istnieje możliwość dokonania opłaty „z góry” za więcej niż jeden miesiąc, po pomnożeniu miesięcznej opłaty przez liczbę miesięcy, za które chcemy dokonać płatności.
 
2. Nieruchomość niezamieszkała.
Jeśli jesteś właścicielem domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe położonej na terenie gminy Lwówek, masz obowiązek regulowania „opłaty śmieciowej”.
 
Co musisz zrobić?
 
Krok 1:
Pobierz i wypełnij deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami > (link do DO-1).
Stawka opłaty ryczałtowej dla domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe wynosi 169 zł rocznie.
 
Krok 2.
Złóż deklarację osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Lwówek, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub drogą elektroniczną przez platformę e-PUAP.
 
Krok 3:
Opłatę za domek letniskowy lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe należy dokonać do 30-go czerwca danego roku. Jeśli złożysz deklarację po tym terminie, termin płatności wynosi 14 dni od dnia złożenia deklaracji.
 
Krok 4:
Płatności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za domek letniskowy lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe dokonuje się na rachunek bankowy wygenerowany przez UMiG Lwówek po wcześniejszym złożeniu deklaracji.
 
 
II. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych.
 
Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Lwówek następuje zgodnie z ustalonym harmonogramem > (link do harmonogramu).
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych czynny jest w:
- poniedziałek i piątek w godzinach od 8:00- 15:00,
- sobotę od miesiąca listopada do lutego od godz. 8:00 do 14:00, w okresie od marca do października od 8:00 do 16:00.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych działa według ustalonego regulaminu > (link do regulaminu).
 
 
 
 
IV. Dokumenty do pobrania.
 
1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi > (link do DO-1).
2. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych > (link do harmonogramu).
 
 
V. Jak segregować.
 
Na terenie gminy Lwówek obowiązuje selektywna zbiórka odpadów komunalnych z podziałem na 5 następujących frakcji odpadów:
1) odpady zmieszane - odbierane są w pojemnikach czarnych o poj. 120, 240 lub 1100 litrów, do zakupu, których zobowiązany jest właściciel nieruchomości;
2) bioodpady – odbierane są w pojemnikach koloru brązowego z napisem „BIO” o pojemności 120, 240 lub 1100 litrów. Do zakupu pojemnika zobowiązany jest właściciel nieruchomości;
3) szkło – odbierane jest w workach zielonych;
4) tworzywa sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe i metale – odbierane są w workach żółtych;
5) papier i tektura -  odbierane są w workach niebieskich.
 
Worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dostarczane są przez firmę odbierającą tj. Zakład Gospodarki Komunalnej w Lwówku.
 
Szczegółowe informacje dotyczące prawidłowej segregacji znajdziesz klikając w poniższy link > (link do strony jak segregować).
W przypadku braku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przez właściciela nieruchomości zamieszkałej, w drodze decyzji zostanie określona podwyższona opłata śmieciowa w wysokości 36 zł za miesiąc od mieszkańca. Opłata podwyższona dla nieruchomości niezamieszkałych wynosi 338,00 zł za rok od nieruchomości.

 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją