Dziś jest: Środa, 06-12-2023

Informacje

Narzędzia i usługi

Informacje dla mieszkańców

Informacje o PSZOK

 • 14-05-2021
SZANOWNI PAŃSTWO
MIESZKAŃCY MIASTA I GMINY LWÓWEK
 
Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek uprzejmie przypomina, że na terenie Gminy Lwówek znajduje się Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) położony w Lwówku przy ul. Powstańców Wlkp. 40.
W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmowane są odpady jedynie od osób fizycznych, opłacających opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lwówek.
 
Na PSZOK-u nieodpłatnie przyjmowane są:
 • odpady ulegające biodegradacji (przyjmowane na terenie oczyszczalni ścieków w miejscowości Konin),
 • opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. puszki po farbach, środkach ochrony roślin, olejach),
 • zmieszany gruz z elementami ceramiki,
 • płyty karton-gips,
 • leki oraz strzykawki i igły,
 • odpady wielkogabarytowe (meble, wykładziny, dywany, panele itp.),
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (małe i duże AGD, RTV, drobny elektro-sprzęt itp.),
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • gruz betonowy i ceglany,
 • zużyte opony od samochodów osobowych,
 • opakowania metalowe,
 • tworzywa sztuczne (twardy plastik: m.in. miski, wiaderka, fotele),
 • opakowania szklane,
 • papier i tekturę (makulatura, kartony, zeszyty, książki itp.),
 • farby, tusze, kleje, lepiszcze, farby drukarskie,
 • detergenty,
 • odzież i tekstylia.
 
Zapraszamy do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lwówku w:
poniedziałki i piątki w godzinach od 8:00 do 16:00, a także w soboty w godzinach od 8:00 do 16:00 (w miesiącach od marca do października) i od 8:00 do 14:00 (w miesiącach od listopada do lutego)
 
W razie jakichkolwiek wątpliwości i konieczności udzielenia dodatkowych informacji pozostajemy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00 pod nr telefonu: 61 44 17 607- Urząd Miasta i Gminy Lwówek lub 61 44 14 514, 61 44 14 557- Zakład Gospodarki Komunalnej w Lwówku.
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek
/-/ Piotr Długosz

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją