Dziś jest: Sobota, 13-07-2024

Informacje

Narzędzia i usługi

Raporty na temat funkcjonowania placówek oświatowych

07
11

Raport na temat funkcjonowania placówek oświatowych w gminie Lwówek

Załączniki

Szanowni Państwo
Zgodnie z obowiązującymi przepisami Burmistrz przedkłada Radzie Miejskiej informacje na temat wyników sprawdzianów zewnętrznych przeprowadzanych w gminnych placówkach oświatowych. W związku z powyższym, każdego roku na przełomie października i listopada, na sesji Rady przedstawiana jest prezentacja, w której omawia się osiągane wyniku. Dodatkowo prezentację wzbogaca się o najważniejsze informacje na temat funkcjonowania gminnych placówek.
Poniżej zamieszczamy prezentacje z poszczególnych lat.