Dziś jest: Wtorek, 23-04-2024

Informacje

Narzędzia i usługi

Podatki i opłaty lokalne

Taryfy za wodę i ścieki od 26.05.2023 do 25.05.2026

  • 23-05-2023
  • przez Maciej Piechowiak

Załączniki

Zakład Gospodarki Komunalnej w Lwówku Spółka z o.o. informuje, że zgodnie
z decyzją z 24 kwietnia 2023 r. nr PO.RZT.70.11.2023/D/FK Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu
od dnia 26
maja 2023 r. będą obowiązywały nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Lwówek na okres 3 lat.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją