Informacje

PSE - partner gminy Lwówek

Nowe ubrania specjalne dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lwówku - w ramach II edycji programu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie”

  • 14-12-2020
  • przez OSP Lwówek
 
Nowe ubrania specjalne dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lwówku
Dzięki wsparciu finansowemu Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA Ochotnicza Straż Pożarna w Lwówku wzbogaciła się o 5 nowych ubrań specjalnych, będących wyposażeniem osobistym strażaka, wykorzystywanych podczas działań ratowniczo-gaśniczych. Wszystko dzięki otrzymanemu grantowi w wysokości 20 tys. zł, w ramach II edycji programu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie”.
Przedmiotem projektu był zakup 5 kompletów ubrań specjalnych, składający się z kurtki, spodni oraz kurtki lekkiej. Nowe ubrania renomowanej marki Rosenbauer charakteryzują się wyższą odpornością na działanie promieniowania cieplnego, jak i substancji chemicznych, w porównaniu do dotychczas użytkowanych ubrań specjalnych. Modyfikacja oznakowania odblaskowego rzutuje na wzrost widoczności strażaka podczas działań, natomiast piaskowy kolor wpływa na zwiększenie świadomości ratownika na czystość ubrania, oraz profilaktykę zdrowotną z tym związaną. Nowe ubrania zostały zaprojektowane tak, by zapewnić strażakom najwyższy stopień bezpieczeństwa w połączeniu z doskonałym komfortem użytkowania.
Program „WzMOCnij swoje otoczenie” wyłania najlepsze projekty związane z rozwojem lokalnej infrastruktury, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz udziela finansowego wsparcia w ich wdrożenie w gminach, w których zlokalizowana jest lub budowana infrastruktura przesyłowa. Ochotnicza Straż Pożarna w Lwówku przystąpiła do ww. programu ze względu na realizację na jej terenie przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne projektu inwestycyjnego budowy linii 400 kV Baczyna – Plewiska.
Więcej informacji o działalności organizatora programu dostępnych jest na stronie https://raport.pse.pl/ i www.wzmocnijotoczenie.pl .

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją